Introduktion‎ > ‎

AT

Välkommen till AT-utbildning på AnOpIVA-kliniken, NU-sjukvården

Område AnOpIVA NÄL och Uddevalla sjukhus är gemensam. 
Anestesi och IVA-placeringen omfattar 3 veckor alt. en valfri längre placering. 
Områdeschef är Bengt Ekelund

Placering på operation kan vara förlagd till NÄL eller Uddevalla sjukhusALLA har en veckoplacering på IVA, NÄL

Handledning:

Du får en namngiven handledare under din placering. I schemat är du placerad på olika sektioner på operation respektive på IVA. Narkosläkarna i tjänst på respektive sektion håller i din praktiska handledning med stöd av övriga narkosläkare, narkossjuksköterskor och IVA-sjuksköterskor. Mot slutet av din placering stämmer du av utifrån checklista som du fått i introduktionsmailet tillsammans med handledaren. 
Via E-post får du namn, telefonnummer till dina handledare och schema c:a 2 - 3 veckor innan du kommer till AnOpIVA.

Målsättning:

Följer SOSFS 1999:5. Placeringen utgörs av 2 veckor på operation och 1 vecka på IVA. Endagsplacering på SBE (smärtbehandlingsenheten) och endagsplacering på ambulansen
Målet är att du skall se så mycket som möjligt och utföra vissa praktiska moment som du har nytta av oavsett var du senare kommer att arbeta. 
Målbeskrivning med checklista.
Om det uppstår problem med placeringen eller uppfyllande av målbeskrivningen kontakta någon av våra studierektorer Paul Pålsson, tfn 514 83 eller Fredrik Johansson, tfn 514 91 eller via e-post paul.palsson@vgregion.se eller fredrik.k.johansson@vgregion.se.  Vid praktiska frågor ta gärna kontakt med Susanna Edström, sekreterare på IVA (513 62)

Teoretisk utbildning

Teoretisk utbildning ges i föreläsningsform internt på kliniken enl schema i rapportrummet, IVA tillsammans med klinikens egna ST-läkare, sidoutbildande-och randande ST-läkare. Vanligtvis har vi AT-ST undervisning på torsdagar 14:00-15:00 i IVAs rapportrum. Läkemedelslunch onsdagar (i konferensrummet på operation). Internutbildning för narkosläkare (där AT är välkomna) hålls tisdagar en gång i månaden 16:00-17:30 schema finns på hemsidan.

Daglig teoretisk och praktisk utbildning ges bedside av de narkosläkare/sjuksköterskor du placeras med. Vi har en undervisningssal på IMA, NÄL där det finns möjlighet att träna praktiska färdigheter. Fråga din handledare eller någon annan narkosläkare om när det kan finnas möjlighet att öva.

Din handledare kan hjälpa till med att tipsa om litteratur. Det finns böcker på IVA och i AT-rummet. Passa på att läsa när det finns utrymme.

Jourtjänstgöring:

Du har möjlighet att efter ett dagpass (vardag) arbeta tillsammans med van primärjour från 15.00 - 21.00. Du tar då kompledigt en annan dag samma vecka. AT-läkaren tillfrågar själv primärjour att gå med (en AT-läkare per jour). På Whitboarden i IVA:s rondrum finns en lista där man kan skriva upp sig på jourpass. Informera din handledare om vilken dag du kommer ta ut din kompledighet. Inlärningsmässigt rekommenderar vi 2 - 3 jourpass under placeringen på AnOpIVA.

Förtäring:

Kaffe, te eller choklad serveras på C-op, IVA och UVA. Under lunchuppehållet kan man äta i personalmatsalen eller laga medhavd mat i personalrummen på Operation, IVA eller UVA.

Sjuk- och friskanmälan:

Se AT-läkarwebben och meddela också via växeln narkosjouren på det sjukhus där du vid tillfället är placerad.

Arbetstider:

Måndag, onsdag och torsdagKl. 07.30 - 16.00 (Torsdag ojämn vecka Kl. 15 - 16 internutbildning för AT/ST)
TisdagKl. 07.30 - 16.00 (17.30 en gång per månad för internutbildning)
FredagKl. 07.30 - 12.30

Hoppas din placering hos oss blir både givande och intressant!