Om Anestesi.nu

Anestesi.nu är en webresurs med grundläggande information kring anestesi och intensivvård. Vår målgrupp är framförallt läkare under utbildning (läkarstudenter, AT-läkare, ST-läkare utanför anestesi och nya ST-läkare i anestesi). Förhoppningsvis kan vi också vara till nytta för VUB-sköterskor i anestesi eller intensivvård. Sidan är tänkt att ge grundläggande information och vägledning till ytterligare resurser för inlärning.

Informationen beskriver vårt sätt att arbeta, vi försöker förankra det vi skriver med länkar till tillförlitliga källor. Se till att säkerställa det vi skriver stämmer med lokal praxis på ditt sjukhus och seniora kollegor innan du tillämpar det kliniskt. Hittar du något som inte verkar stämma så lämna gärna feedback till oss.

Vi hoppas att du har glädje av vår sida och att du upptäcker att antestesi är den bästa specialiteten!

Med vänlig hälsning Paul och Fredrik 
Vi som ligger bakom sidan är:

Paul Pålsson 
Leg läkare, ST-läkare i Anestesi och Intensivvård
AT-Studierektor i Anestesi och intensivvård, NU-sjukvården

Fredrik Johansson
Leg läkare, ST-läkare i Anestesi och Intensivvård
AT-Studierektor i Anestesi och intensivvård, NU-sjukvården